Nova KBM

Nova KBM je sodobna, vseslovenska banka, ki želi opozoriti nase z relevantno in razlikovalno komunikacijo. Vsako leto skrbno načrtuje novoletno komunikacijo z različnimi deležniki: komitenti, dobavitelji, zaposlenimi, ambasadorji banke in splošno javnostjo.

Cilj praznične kampanje je pripraviti novoletno komunikacijo, ki vključuje družbeno odgovornost, nagovarja ključne deležnike in s sloganom kampanje na simbolni ravni komunicira spremembe, novo miselnost, zahvalo. 

Komunikacija tako vselej dopolnjuje in smiselno okvirja že tradicionalne dogodke, ki se odvijajo v prazničnem času.

Različni komunikacijski in promocijski materiali v okviru izvedenih novoletnih kampanj.