Nova KBM

Zaradi družbeno odgovornega ravnanja, sponzorske strategije, predvsem pa spodbujanja zdravega načina življenja tudi znotraj podjetja se je Nova KBM odločila, da bo v svoj sponzorski portfelj zajela več tekaških prireditev.

 

Pri snovanju športne aktivacije smo zasledovali več ciljev: povečanje prepoznavnosti banke v regijah, zbiranje leadov ter vzpodbujanje zdravega načina življenja med zaposlenimi kot tudi širše. 

Tekaški dogodki so bile uspešne prireditve za druženje ter hkrati sprostitev med ključnimi deležniki.

Aktivacije na prizoriščih s ciljem povečanja prepoznavnosti banke.

Zbiranje leadov za marketinške akcije in izvedba nagradne igre.