Z novim načinom dela na daljavo, tudi od doma, je interno komuniciranje pridobilo dodatno veljavo.

Zakaj je notranje komuniciranje pomembno?
Odgovor je relativno preprost. Ključno poslanstvo notranjega komuniciranja je zagotavljanje učinkovite komunikacije med zaposlenimi znotraj podjetja. Interno komuniciranje vključuje pomembne informacije o podjetju, projektih, internih programih, procesih, internih predpisih, razne nagovore  vodstva itd.

TOP 4 razlogov zakaj je pomembna notranja komunikacija
1. Notranja komunikacija obvešča zaposlene
S tem ustvarja polje preglednosti in odprtosti. Z redno in jasno komunikacijo v podjetju dodatno gradite odnos in pripadnost zaposlenih. Hkrati vplivate tudi na produktivnost. Ključno je, da komunicirate prave in predvsem pravočasne informacije. Obveščenost zaposlenih o ključnih informacijah podjetja in njegovih ciljih predstavlja osnovne higienike v internem komuniciranju.

2. Notranja komunikacija zaposlenim omogoča celovitejši vpogled in manj možnosti za napačno sklepanje
Komuniciranje ključnih informacij, s ciljem dvosmerne komunikacije, omogoča angažiranje zaposlenih. Spodbuja odprto komunikacijo in ustvarja prostor za kreativnost, povezovanje, izboljšave, najboljše ideje.
Notranje komuniciranje je lahko tudi kanal za manj prijetne razprave in sicer v obliki: anket za zaposlenih, notranjega foruma za razprave, ali povabila k razpravi o določenem cilju ali projektu, poljubni tematiki.
Zaposleni želijo biti slišani, želijo soustvarjati, kreirati mnenja, kar ima pozitiven doprinos h gradnji angažiranosti zaposlenih.

3. Notranja komunikacija gradnik organizacijske kulture
Z načinom komuniciranja, odkrito, pravočasno komunikacijo, ustreznim tonom, jasno opredeljenimi vrednotami, poslanstvom, internimi programi, vključevanjem in angažiranjem zaposlenih, podjetje uspešno gradi pripadnost, vpliva na pozitivno klimo in organizacijsko kulturo.

4. Notranja komunikacija pomaga ljudem ohranjati stabilnost
Ne malo krat stvari ne gredo gladko. Spremembe so del vsakdanjika, prestrukturiranja, morebitne združitve in prevzemi niso več redkost. Kljub temu, da gre za občutljive teme, zaposleni najbolj potrebujejo ažurno in pošteno notranje komuniciranje.
Obvestila o bližnjih strukturnih spremembah je treba obravnavati previdno. Transparentne informacije kot so: na koga bodo spremembe vplivale, kako bo zanje poskrbljeno in kaj to pomeni podjetje, odločilno vplivajo na odziv zaposlenih in okolja.
Zavedati se je potrebno, da so nekdanji zaposleni ključni ambasadorji podjetja/blagovne znamke v okolju.

Kako pa vi komunicirate znotraj vašega podjetja?