1. Veliko krat mi zastavijo vprašanje kakšna je razlika med "malimi" in "velikimi" klienti…

Veliko krat mi zastavijo vprašanje kakšna je razlika med "malimi" in "velikimi" klienti….
A, če sem odkrita, se nisem nikoli posebej poglabljala v definiranje razlikovalnih lastnosti. Namreč v agenciji se ne ukvarjamo z velikostjo posameznega klienta, temveč se popolnoma osredotočamo na vsak posamezni projekt, ki ga obravnavamo individualno, ključni kriterij pa je njegova kompleksnost in zahtevnost.

Kaj ima "mali", kaj "veliki"?
Razlika med »malimi« in »velikimi« klienti nikakor ni zgolj v višini proračuna. Razlika se kaže predvsem v individualni percepciji, odnosu posameznika do blagovne znamke, sodelovanju in hitrosti odločanja.
Namreč "veliki" praviloma sodelujejo z več agencijami hkrati, operirajo z večjim številom projektov, kar se kaže predvsem v njihovi razdrobljenosti, včasih tudi nejasni časovni komponenti, večjemu številu odločevalcev, spreminjajočih se prioritetah.
Ključna razlika je ne malo kdaj predvsem v dolgotrajnem procesu odločanja. V projekt je praviloma vključenih nad povprečno število odločevalcev. Kar pa v praksi pomeni, da so v briefing vključeni ljudje, ki niso povsem avtonomni pri odločanju, hkrati  potrebujejo dodatno odobritev ali konsenz pri odločanju s strani nadrejenih, kar lahko traja tudi tedne ali mesece.
Zato se pri "velikih" ciljno osredotočamo na sam proces vodenja projekta pa tudi izobraževanja. Tako mnogi, kljub svoji izjemni velikosti delujejo povsem drugače. Vsak projekt ima svojo težo, je del integriranega komuniciranja, ključni odločevalci pa so vključeni v vse faze od briefinga do končne rešitve. Sam proces pa je izjemno vitek, hiter in agilen. Tudi občasna med agencijska sodelovanja odlično delujejo.
"Manjši" klienti so večinoma veliko bolj prilagodljivi, učljivi in odnos z njimi gradimo dolgoročno. So blagovna znamka, jo živijo ali pa so celo njen ne odtujiv del. Omejitve občasno postavlja višina proračuna, ki pa nas dela še veliko bolj kreativne in izjemno iznajdljive.
Pri tem vselej sledimo vodilu, da vsak proračun klientov spremenimo v kreativne priložnosti in ustvarjamo ter oblikujemo rešitve, kot bi jih ustvarjali zase.
Pri "manjših" klientih se veliko pogosteje ponuja priložnost, da razvijemo bolj pristne, drznejše in kreativnejše zgodbe. Predvsem pa gradimo dolgoročna partnerstva, kjer zmaga in uspeh našega naročnika, pomeni tudi zmago za nas, kot ekipo.

Kaj pa ima "mala" agencija, kar nima "velika"?
Butičnost, ekskluzivnost, ki v vsakem trenutku zagotavlja vrhunski servis in osebni odnos. Vsak klient in vsak projekt je unikaten. Kot mala agencija s pridom izkoriščamo prednosti, kot so fleksibilnost, agilnost, multidisciplinarna znanja, izkušnje, komplementarnost, povezovanje ter kreativnost. A, hkrati smo kot agencija tudi dovolj veliki, da lahko brez nepotrebne birokracije, pretiranih cen, s stalno ekipo in povezovanjem,  obvladujemo tudi zapletene tržne, marketinške in druge projekte.

Pa vi , kaj imate raje?